Detektyw zdrada - dowody zdrady

potrzebny detektyw gdy żona zdradza...

potrzebny też detektyw gdy mąż zdradza ...

  • Nasi detektywi mają duże doświadczenie w gromadzeniu dowodów zdrady. Zgodnie z oczekiwaniami Klienta przygotowujemy odpowiednią dokumentację - fotograficzną, filmową.
  • Udowodnienie oraz wykrycie zdrady może trwać bardzo krótko, może też być bardzo skomplikowaną operacją. Czynności operacyjne wykonywane przez detektywów opierają się głównie na obserwacji.
  • W przypadku takiej woli współmałżonka o ile nie ma przeciwwskazań prawnych, możemy udostępnić mu odpowiedni sprzęt detektywistyczny, nagrywający dźwięk i obraz - ukryte dyktafony, kamery oraz urządzenia monitorujące ruch pojazdów.

detektyw-dokumenty